Đóng
GIỜ MỞ CỦA

Các ngày trong tuần 8:00 – 22:00

ĐIỆN THOẠI

0932.62.32.26

3 CÁCH ĐẦU TƯ CÙNG FIRSTCOIN

Cách 1:

– Đăng ký tài khoản tại livecoin.net hoặc yobit.net

– Mua và trữ Firstcoin tương tự như Ethereum, Ripple, Litecoin, Doggecoin,…

– Sau đó đợi First tăng bạn sẽ bán và kiếm lời.

Cách 2:

– BẠN MUA FIRSTCOIN VÀ KÝ GỬI SỐ FIRSTCOIN CỦA MÌNH CHO TẬP ĐOÀN FIRSTCOIN THÔNG QUA https://firstcoin.club VỚI LÃI XUẤT TRẢ BẰNG FIRSTCOIN CỐ ĐỊNH 2 – 8% MỖI THÁNG, LIÊN TỤC 6 THÁNG, VÀ RÚT TOÀN BỘ FIRSTCOIN KÝ GỬI VỀ SAU THỜI GIAN KÝ GỬI.

image1

Gói đầu tư FirstCoin lợi nhuận dự kiến

+ BASIC EDUCATION: tương ứng 300$ nhận 2%/ tháng trong 6 tháng ví dụ gói là 80 FIRST X 2% mỗi tháng bạn lãi 1.6 FIRST (có thể bán ngay giá tại thời điểm) nhận liên tục 6 tháng = 9.6 FIRST, sau 6 tháng bạn nhận về 80 gốc + 9.6 lãi = 89.6 FIRST, có thể nâng cấp lên gói cao hơn.

Dự báo sau 6 tháng khả năng FIRST đạt giá trên 10$ bạn thu về tối thiểu: 89.6 FIRST x 10$ = 896 $

+ NETWORKER EDUCATION: tương ứng 600$ nhận 3%/ tháng trong 6 tháng ví dụ gói là 163 FIRST X 3% mỗi tháng bạn lãi 4.89 FIRST (có thể bán ngay giá tại thời điểm) nhận liên tục 6 tháng = 29.34 FIRST, sau 6 tháng bạn nhận về 163 gốc + 29.34 lãi = 192.34 FIRST, có thể nâng cấp lên gói cao hơn.

Dự báo sau 6 tháng khả năng FIRST đạt giá trên 10$ bạn thu về tối thiểu: 192.34 FIRST x 10$ = 1923 $

+ BUSINESS EDUCATION: tương ứng 1200$ nhận 4%/ tháng trong 6 tháng ví dụ gói là 326 FIRST X 4% mỗi tháng bạn lãi 13 FIRST (có thể bán ngay giá tại thời điểm) nhận liên tục 6 tháng = 78 FIRST, sau 6 tháng bạn nhận về 326 gốc + 78.24 lãi = 404 FIRST, có thể nâng cấp lên gói cao hơn kèm theo nhận được 1 ATM và 1 ECO cổ phần.

Dự báo sau 6 tháng khả năng FIRST đạt giá trên 10$ bạn thu về tối thiểu: 404 FIRST x 10$ = 4040 $

+ TRADER EDUCATION: tương ứng 3000$ nhận 5%/ tháng trong 6 tháng ví dụ gói là 815 FIRST X 5% mỗi tháng bạn lãi 40.75 FIRST (có thể bán ngay giá tại thời điểm) nhận liên tục 6 tháng = 244.5 FIRST, sau 6 tháng bạn nhận về 815 gốc + 244.5 lãi = 1059.5 FIRST, có thể nâng cấp lên gói cao hơn kèm theo nhận được 3 ATM và 3 ECO cổ phần.

Dự báo sau 6 tháng khả năng FIRST đạt giá trên 10$ bạn thu về tối thiểu: 1059.5 FIRST x 10$ = 10.595 $

+ PRO TRADER EDUCATION: tương ứng 6000$ nhận 6%/ tháng trong 6 tháng ví dụ gói là 1630 FIRST X 6% mỗi tháng bạn lãi 97.8 FIRST (có thể bán ngay giá tại thời điểm) nhận liên tục 6 tháng = 586.8 FIRST, sau 6 tháng bạn nhận về 1630 gốc + 586.8 lãi = 2216.8 FIRST, có thể nâng cấp lên gói cao hơn kèm theo nhận được 7 ATM và 7 ECO cổ phần.

Dự báo sau 6 tháng khả năng FIRST đạt giá trên 10$ bạn thu về tối thiểu: 2216.8 FIRST x 10$ = 22.168 $

+ POOL EDUCATION: tương ứng 10000$ nhận 7%/ tháng trong 6 tháng ví dụ gói là 2717 FIRST X 7% mỗi tháng bạn lãi 190 FIRST (có thể bán ngay giá tại thời điểm) nhận liên tục 6 tháng = 1140 FIRST, sau 6 tháng bạn nhận về 2717 gốc + 1140 lãi = 3857 FIRST, có thể nâng cấp lên gói cao hơn kèm theo nhận được 10 ATM và 10 ECO cổ phần và bạn đạt danh hiệu Pool.

Dự báo sau 6 tháng khả năng FIRST đạt giá trên 10$ bạn thu về tối thiểu: 3857 FIRST x 10$ = 38570  $

+ VIP EDUCATION +(10% Bonus): tương ứng 25000$ nhận 8%/ tháng trong 6 tháng ví dụ gói là 6775 FIRST X 8% mỗi tháng bạn lãi 542 FIRST (có thể bán ngay giá tại thời điểm) nhận liên tục 6 tháng = 3252 FIRST, sau 6 tháng bạn nhận về 6775 gốc + 3252 lãi + 677 thưởng= 10704 FIRST, kèm theo nhận được 30 ATM và 30 ECO cổ phần và bạn đạt danh hiệu Pool.

Dự báo sau 6 tháng khả năng FIRST đạt giá trên 10$ bạn thu về tối thiểu: 10704 FIRST x 10$ = 107.040 $

Chú ý: số lãi trên chưa bao gồm % chia sẻ từ ATM và cổ phần ECO họ vẫn đang phát triển, đó là khoản thêm

Cách 3:

– Mở tài khoản tại HTTP://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/

– Chia sẻ lợi ích và giá trị dự án Firstcoin cho bạn bè, người thân đồng nghiệp, hàng xóm, và kẻ thù của bạn.

– Nhận ngay quyền lợi 10% trực tiếp, 10% cân nhánh,… và quyền lợi khác.

image2

image3

image4

image5

Hướng dẫn đầu tư Related
Chat Facebook