Đóng
GIỜ MỞ CỦA

Các ngày trong tuần 8:00 – 22:00

ĐIỆN THOẠI

0932.62.32.26

CÁCH CHỌN MANAGER ĐỂ TĂNG THU NHẬP

Với Questra thu nhập của bạn là do bạn quyết định. Bạn có thể quyết định về gói đầu tư của mình để hưởng mức lãi tương ứng. Bạn cũng có thể chọn nhà quản lý (Manager) cho mình để hưởng mức lãi làm việc trong tuần đó của họ. Nếu bạn không chọn nhà quản lý thì công ty sẽ tính trung bình lợi nhuận thu được của 25 quản lý.

Cách chọn nhà quản lý như sau.

Đăng nhập vào Atlanticgam.es vào Dashboard vào gói đầu tư của mình và bấm Manager sẽ hiện ra bảng danh sách và tỉ lệ % chia lợi nhuận từ Manager đó.

cach-chon-manager-(1)

Các bạn thấy tất cả các gói đầu tư điều có chữ Manage bạn bấm vào chữ Manage đó sẽ hiện ra bảng cho bạn chỉnh tỉ lệ phần trăm của các quản lý.

cach-chon-manager-(2)

cach-chon-manager-(3)

Mình đã hạ phần trăm của những nhà quản lý mình không chọn xuống 0% còn đối với các nhà quản lý mình chọn thì mình tăng lên 8% các bạn có thể thay đổi phần trăm này tuỳ thích. Nếu các bạn chọn trúng các nhà quản lý có thu nhập cao trong tuần đó thì bạn cũng sẽ có lãi cao.

Cách để biết quản lý nào giỏi hay dở bạn hãy bấm vào chữ Manager trên thanh menu sẽ hiện ra mức lãi mỗi tuần nhà quản lý đó làm ra được. Dựa vào đó bạn quyết định chọn ai.

cach-chon-manager-(4)

Như trên hình các bạn thấy biểu đồ lãi hình cột của từng tuần của từng người

Hướng dẫn đầu tư Related
Chat Facebook