Đóng
GIỜ MỞ CỦA

Các ngày trong tuần 8:00 – 22:00

ĐIỆN THOẠI

0932.62.32.26

ĐẦU TƯ QUỸ MỞ LÀ GÌ ?

Khái niệm cơ bản về quỹ mở

quymo

KHÁI NIỆM QUỸ TƯƠNG HỖ

Quỹ Tương hỗ là quỹ được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư và được quản lý bởi một Công ty Quản lý Quỹ. Dựa trên tính thanh khoản, quỹ Tương hỗ có thể được phân ra làm nhiều loại quỹ, bao gồm các quỹ Mở.

ĐỊNH NGHĨA QUỸ MỞ

icon3

Quỹ Mở là quỹ được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư.

icon4

Được quản lí chuyên nghiệp bởi một Công ty Quản lý Quỹ.

icon2

Quỹ “mở” về mặt thời hạn và số lượng các nhà đầu tư tham gia.

icon1

Cho phép nhà đầu tư bán lại chứng chỉ quỹ theo Giá trị Tài sản ròng (NAV) vào bất kì ngày giao dịch nào của quỹ.

QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ MỞ

circlelife

Như vậy, đầu tư vào quỹ Mở là hình thức đầu tư chứng khoán gián tiếp. Thay vì nhà đầu tư tự đầu tư chứng khoán trực tiếp thì họ đầu tư tiền vào quỹ Mở. Quỹ Mở có các chuyên gia đầu tư kinh nghiệm sẽ đầu tư tiền của quỹ vào cổ phiếu, trái phiếu. Nếu đầu tư vào các công ty thì nhà đầu tư sẽ nhận được cổ phiếu, còn đầu tư vào quỹ Mở thì sẽ nhận được chứng chỉ quỹ.

Công ty Quản lý Quỹ luôn chọn các loại cổ phiếu được định giá thấp hơn giá trị thực và/ hoặc có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn để đầu tư. Khi giá trị tài sản của quỹ tăng lên tức là giá trị chứng chỉ quỹ tăng lên và nhà đầu tư có lợi nhuận.

readhereDo đó, quỹ Mở luôn có thể đem lại lợi nhuận cao cho bạn trong dài hạn.

QUỸ MỞ PHÙ HỢP VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ SAU

icon6

minirowNhà đầu tư chưa có đủ kiến thức chuyên sâu về tài chính, đầu tư

minirowNhà đầu tư bận rộn, không có thời gian theo dõi thị trường hàng ngày

minirowNhà đầu tư mong muốn đầu tư lâu dài

minirowNhà đầu tư muốn có tính kỷ luật và tính tiện lợi

minirowNhà đầu tư muốn đa dạng hóa trong đầu tư

 
 
 

CÁC LOẠI QUỸ MỞ

icon5

Đầu tư cổ phiếu và trái phiếu là hai loại quỹ Mở phổ biến nhất.

Có rất nhiều loại quỹ Mở tùy theo loại chứng khoán và thị trường mà quỹ đầu tư.

Biểu đồ mô tả những rủi ro và lợi nhuận của từng loại tài sản và chiến lược đầu tư

noidung

QUỸ MỞ TRÊN THẾ GIỚI

Quỹ Mở là một hình thức đầu tư mới ở Việt Nam nhưng đã có mặt ở các thị trường khác nhiều năm.
Ở Mỹ, gần một nửa số hộ gia đình có đầu tư vào các quỹ Mở.

pollanball

Các bạn có thể tìm hiểu thêm quỹ mở đến từ Châu Âu từ liên kết sau http://www.dautuquestra.net
Để hiểu rõ hơn, tiếp cận đầu tư Quỹ mở xin liên hệ 0888.800.819

 

 

Cơ hội đầu tư Related
Chat Facebook